Hiển thị một kết quả duy nhất

710,000,000 
322,000,000 
468,000,000 
675,000,000 
850,000,000 
1,162,000,000 
1,589,000,000